Всеукраїнська краєзнавча експедиція «Народне краєзнавство Закарпаття»

Всеукраїнська краєзнавча експедиція «Народне краєзнавство Закарпаття»,

присвячена 90-річчю створення Національної спілки краєзнавців України та 100-річчю з дня народження Петра Тимофійовича Тронька 

 

буде проведена 13-15 червня 2015 року на базі Закарпатської обласної організації  Національної спілки краєзнавців України у скансенсі "Старе село" Міжгірського  району Закарпатської  області. Порядок її проведення обговорено 10 лютого на черговому засіданні Президії правління НСКУ під головуванням  члена-кореспондента Національної академії наук України, голови НСКУ Оександра Петровича Реєнта за участі члена правління НСКУ Станіслава Михайловича Аржевітіна і голови Закарпатської обласної організації краєзнавців Михайла Васильовича Делегана. Затверджено, без зауважень, робочий план з підготовки до Всеукраїнської краєзнавчої акції в с. Колочаві за підтримки С. М. Аржевітіна.

        Презентували проект член правлінь Закарпатської обласної та Національної спілки краєзнавців України С. М. Аржевітін і запрошений на засідання Президії правління голова ЗОО НСКУ М. В. Делеган. У своєму виступі М. В. Делеган інформував присутніх також про нову ініціативу С. М. Аржевітіна – організацію краєзнавчо-патріотичних акцій у 2015 році спільно з Депертаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації на базі музейного комплексу «Старе село» в с. Колочаві.

        На засіданні Президії правління НСКУ було розглянуто також підсумки роботи  краєзнавців України у минулому 2014 році, «План основних  заходів Національної спілки краєзнавців України до  90-річчя НСКУ та 100-річчя від дня народження академіка Петра Тронька на 2015 рік», варіант видання журналу "Краєзнавство" (доповідач - голова НСКУ, член-кореспондент НАН України О. П. Реєнт), видання підручника "Краєзнавство" (доповідач  - член правління Спілки, член-кореспондент НАПН України О. А. Удод) та інші робочі питання.

      О. П. Реєнт, підбиваючи підсумки роботи краєзнавців у 2014 році, зокрема, сказав про значну роботу по відзначенню 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка, реєстрацію ряду обласних організацій, проведення конференцій, краєзнавчих експедицій, роботу з підготовки підручника «Основи краєзнавства», видавничу  та виставкову діяльність краєзнавців України і т. ін.

      Голова НСКУ відзначив активну і продуктивну діяльність голови ЗОО НСКУ, в результаті якої нині організація впевнено посідає одне з провідних місць серед обласних краєзнавчих спілок України, ділові контакти з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, активну краєзнавчо-просвітницьку діяльність, стабільне оперативне наповнення інформаційним ресурсом веб-сайтів НСКУ і ЗОО НСКУ і т. ін.   

      Заходи по відзначенню 90-річчя НСКУ та 100-річчя від дня народження П. Тронька, зокрема передбачають перейменування однієї з вулиць Києва імʻям Петра Тронька, урочисті заходи з нагоди 210-річчя Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (січень-лютий), презентацію книги «Україна Тараса Шевченка» (23 лютого), проведення прес-конференції (березень), V Міжнародної наукової конференції «Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри» (24-25 квітня, м. Одеса), Міжнарод-

ної наукової конференції «Девʻятнадцяті Слобожанські читання», присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Петра Тронька та ін.  

На зібранні виступила дочка академіка П. Т. Тронька Лариса Петрівна Тронько.

Голова НСКУ О. П. Реєнт оприлюднив рекомендацію Президії правлінню щодо включення голови ЗОО НСКУ М. В. Делегана  до складу членів правління НСКУ. 

 В обговоренні порядку денного взяли участь члени Президії і запрошені. 

 Голова НСКУ вручив квитки новоприйнятим членам краєзнавчої Спілки України.

 МВД

 Київ

10.02.2015

http://zaknsku.com.ua/novyny/387-vseukrainska-kraieznavcha-ekspedytsiia-narodne-kraieznavstvo-zakarpattia.html